Fastned legt solide financiële basis voor verdere groei snellaadnetwerk

Amsterdam, 8 januari 2016. Het Nederlandse Fastned, dat inmiddels 50 snellaadstations voor elektrische auto’s langs de snelweg exploiteert, heeft haar financiële zekerheid voor de komende drie jaar gegarandeerd. Hiermee wordt de periode overbrugd tot er een serieuze laadmarkt is ontstaan voor elektrische auto’s en een behoorlijk aantal stations winstgevend is.

Met de recente aankondigingen van de tweede generatie, betaalbare elektrische auto’s breekt elektrisch rijden definitief door. Volkswagen, Tesla, Audi, BMW, Hyundai, Mitsubishi, Volvo en Nissan introduceren in 2017 en 2018 hun tweede generatie elektrische auto’s. Deze auto's krijgen veel grotere accu’s, waarmee een reikwijdte van minimaal 300 kilometer mogelijk wordt. Ook zal het laden op nog hogere vermogens gebeuren waardoor laden steeds meer op tanken gaat lijken.

In parallel met de hard groeiende elektrische automarkt ziet Fastned dat het gebruik van haar laadstations snel toeneemt. Fastned groeit al maanden met ruim 10% per maand in omzet, afzet en aantallen klanten. De verwachting is daardoor dat de eerste laadstations medio volgend jaar het break-even punt zullen passeren. Nu alleen volledig elektrische auto’s nog 4% bijtelling genieten zal dit punt mogelijk nog verder naar voren komen.

In aanloop naar dit moment heeft Fastned in overleg met haar financiers een solide financiële basis gecreëerd waarmee alle operationele kosten voor de komende drie jaar zijn gedekt. Financieringsmaatschappij Breesaap heeft haar lening uitgebreid naar 10 miljoen euro. De looptijd van leningen van Breesaap en Stichting Flowfund zijn met twee jaar verlengd tot 31 december 2018. Daarnaast is de geaccumuleerde rente van beide financiers tot 31 december 2015 geconverteerd naar certificaten Fastned tegen een koers van tien euro per stuk. Beide financiers behouden gedurende de looptijd van de leningen het recht om zowel de rente als de lening te converteren tegen deze koers.

Daarnaast heeft mede-oprichter Bart Lubbers met zijn persoonlijke financieringsmaatschappij Wilhelmina-Dok B.V. voor de komende drie jaar een werkkapitaal faciliteit beschikbaar gesteld van 5 miljoen euro. Hiermee zijn de operationele kosten van Fastned tot 2019 gedekt.

Ter financiering van de bouw van nieuwe stations in Nederland en Europa is Fastned voornemens om in de eerste helft van 2016 opnieuw certificaten van aandelen uit te geven.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie, zie www.fastned.nl. In de presskit zijn logo’s, foto’s en filmpjes beschikbaar. Zie de newsroom voor de meest recente nieuws artikelen over Fastned.

Voor meer informatie en/of een interview met een van de oprichters, Bart Lubbers of Michiel Langezaal, kun je contact opnemen met Kyra Hartlief, zie de gegevens hieronder.

Contactpersoon
Download PDF
Download PDF
Over Fastned

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle volledig elektrische auto's snel kunnen laden. De stations bevinden zich op A-locaties langs snelwegen en in steden, waar elektrische auto’s in 15 minuten tot wel 200 km bereik bijladen. Fastned's missie is vrijheid geven aan de elektrische rijder en de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen. Fastned heeft 114 snellaadstations operationeel in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt op dit moment actief gewerkt aan snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en Fastned bereidt zich voor op het bouwen van de eerste snellaadstations in België, Zwitserland en Frankrijk. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie: fastnedcharging.com