Landelijk netwerk van snellaadstations een feit

Fastned opent 50ste snellaadstation langs de snelweg

Amsterdam, 20 januari 2016. Fastned, dat bouwt aan een Europees dekkend netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s kunnen laden, opent vandaag in Zeeland haar 50ste station langs de snelweg. Hiermee is landelijke dekking een feit. Met dit netwerk geeft Fastned elektrische rijders de vrijheid om door heel Nederland te rijden. Oud-premier Jan Peter Balkenende zal samen met wethouder Derk Alssema van de Zeeuwse gemeente Goes het station vandaag officieel voor geopend verklaren.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “We zijn de eerste speler die op deze manier een netwerk van 100% groene snellaadstations uitrolt op A-locaties langs de snelweg. Dit zorgt ervoor dat Nederland internationaal een van de koplopers is op het gebied van elektrisch rijden. En dit is pas het begin. In Nederland gaan we in totaal 200 stations langs de snelweg bouwen en daarnaast werken we aan stations in en rond de grote steden. De vervolgstap is om het netwerk uit te breiden naar de rest van Europa.”

“Oud-premier Jan Peter Balkenende: “Het is goed dat dit netwerk van laadstations nu wordt gebouwd; met de komst van deze laadinfrastructuur is de elektrische auto binnen een aantal jaar voor velen een interessante optie. Fastned is wat dat betreft de startmotor van de duurzame mobiliteit.”

Tijdens de klimaattop in Parijs sprak de wereldgemeenschap af om de economie deze eeuw nog klimaatneutraal te maken. Elektrische auto’s zijn een cruciale technologie om het wegverkeer schoon te maken en deze doelstelling te realiseren. Door snellaadstations te bouwen die uitsluitend groene stroom leveren, brengt Fastned een 100% elektrische en duurzame toekomst dichterbij. Tegelijk levert Fastned een bijdrage aan het Energieakkoord, waarin ook gestuurd wordt op elektrisch vervoer en het scheppen van groene banen.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie, zie www.fastned.nl. In de presskit zijn logo’s, foto’s en filmpjes beschikbaar. Zie de newsroom voor de meest recente nieuws artikelen over Fastned.

Contactpersoon
Download PDF
Download PDF
Over Fastned

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto's snel kunnen laden. De stations worden gebouwd op A-locaties langs de snelweg en in steden, waar elektrische auto’s in gemiddeld 20 minuten kunnen opladen. Hiermee wil Fastned de elektrische rijder de vrijheid geven om straks door heel Europa te kunnen rijden. Momenteel heeft Fastned 84 snellaadstations operationeel in Nederland en Duitsland. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt actief gewerkt aan snellaadstations in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. Fastned is genoteerd aan de Nxchange effectenbeurs.

De realisatie van een Europees netwerk van snellaadstations door Fastned speelt in op de snelle ontwikkeling van elektrisch rijden. Fabrikanten investeren miljarden in de ontwikkeling en productie van deze auto’s. Het aantal elektrische auto’s op de weg groeit steeds sneller en daarmee groeit de vraag naar kwalitatieve laadinfrastructuur. Fastned speelt in op deze ontwikkeling en bouwt nu aan de duurzame tankstations van morgen. Voor meer informatie ga naar www.fastned.nl.