Fastned sluit overeenkomst met NS Stations voor snellaadstations in de stad

Partijen tekenen overeenkomst voor locaties in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

Amsterdam, 19 april 2016. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations heeft een overeenkomst getekend met NS Stations voor de ontwikkeling van drie snellaadstations voor elektrische auto’s in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De komende tijd wordt bekeken of het mogelijk is om op nog meer locaties snellaadstations van Fastned te realiseren. Deze aanpak biedt NS Stations, die eigenaar is van deze gronden, de kans om braakliggende terreinen in steden een goede bestemming te geven. Fastned krijgt op haar beurt de mogelijkheid om haar netwerk van snellaadstations verder uit te breiden naar verschillende stedelijke locaties.

Fastned heeft inmiddels 50 stations op A-locaties langs de snelweg operationeel. Door ook in steden stations te realiseren speelt Fastned in op het toenemende aantal elektrische auto’s en de behoefte om ook in de stad snel te kunnen opladen.

Fastned CEO Michiel Langezaal: “Het is een mooie overeenkomst omdat NS Stations diverse gronden in bezit heeft aan de rand van grotere steden. Wij willen graag snellaadstations langs uitvalswegen van steden realiseren zodat mensen niet meer afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van laadpalen, maar altijd snel kunnen laden en hun weg kunnen vervolgen.”

Peter Mulder, directeur Vastgoed NS Stations: “Het is mooi dat we deze braakliggende terreinen op een maatschappelijk relevante manier kunnen inzetten. Dergelijke duurzame initiatieven zijn een prima invulling voor deze goed bereikbare locaties.”

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Actueel nieuws over Fastned

Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations voor elektrische auto’s, is sinds vorige week (donderdag 14 april 2016) genoteerd aan de Pan-Europese effectenbeurs Nxchange. En is diezelfde dag gestart met een beperkte uitgifte van certificaten van aandelen ter financiering van nieuwe stations in binnen- en buitenland.

Voor meer informatie, zie www.fastned.nl. Of ga naar de pressroom, in de presskit zijn logo’s, foto’s en filmpjes beschikbaar. Zie de newsroom voor de meest recente nieuws artikelen over Fastned.

204823 fastned%20prototype%20snellaadstation%20in%20de%20stad f37f6f large 1460983913
Download PDF
Download PDF
Over Fastned

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle volledig elektrische auto's snel kunnen laden. De stations bevinden zich op A-locaties langs snelwegen en in steden, waar elektrische auto’s in 15 minuten tot wel 200 km bereik bijladen. Fastned's missie is vrijheid geven aan de elektrische rijder en de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen. Fastned heeft 114 snellaadstations operationeel in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt op dit moment actief gewerkt aan snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en Fastned bereidt zich voor op het bouwen van de eerste snellaadstations in België, Zwitserland en Frankrijk. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie: fastnedcharging.com