Fastned opent inschrijving obligaties met 6% rente

Amsterdam, 2 december 2016. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s snel kunnen opladen, heeft vandaag de inschrijving geopend voor een beperkte uitgifte van obligaties Fastned. De obligaties keren 6% rente uit per jaar en hebben een looptijd van vijf jaar. Ze vormen daarmee een interessante belegging in duurzame infrastructuur in de snel groeiende markt van elektrische mobiliteit. Deelname is mogelijk vanaf 1000 euro.

Geïnteresseerden kunnen inschrijven via de website fastned.nl/obligaties. Daar is ook het prospectus en andere relevante informatie beschikbaar. De uitgifte is beperkt tot 2.499 stuks.

Fastned heeft inmiddels 57 stations operationeel en werkt aan uitbreiding van haar netwerk langs de snelweg, in steden en in omringende landen. Hiermee speelt Fastned in op de snelgroeiende markt van elektrische auto’s.

Vrijwel alle autofabrikanten investeren momenteel enorme bedragen in het ontwikkelen, produceren en verkopen van elektrische auto’s. Er komen dan ook steeds meer volledig elektrische auto’s op de weg. Dit wordt mede gedreven door de aantrekkelijke fiscaliteit (4% bijtelling ten opzichte van 22% voor alle andere auto’s) en steeds strengere eisen ten aanzien van de schadelijke uitstoot van benzine en dieselauto’s.

Het resultaat van de snelle toename van het aantal elektrische auto’s is een groeiende vraag naar kwalitatieve infrastructuur om snel te kunnen laden. Fastned weet goed in te spelen op deze ontwikkelingen en groeit met 10% maand-op-maand, 7 keer sneller dan de markt.

Disclaimer: voor het uitgeven van een obligatielening kleiner dan E2.500.000 over een periode van 12 maanden, is geen prospectus verplicht dat moet worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het prospectus is niet door de AFM goedgekeurd of beoordeeld. Beleggen in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Een aankoopbeslissing dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus.

223731 fastned 4 rgb 9e0ecc large 1473164711
Download PDF
Download PDF
Over Fastned

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle volledig elektrische auto's snel kunnen laden. De stations bevinden zich op A-locaties langs snelwegen en in steden, waar elektrische auto’s in 15 minuten tot wel 200 km bereik bijladen. Fastned's missie is vrijheid geven aan de elektrische rijder en de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen. Fastned heeft 114 snellaadstations operationeel in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt op dit moment actief gewerkt aan snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en Fastned bereidt zich voor op het bouwen van de eerste snellaadstations in België, Zwitserland en Frankrijk. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie: fastnedcharging.com