Uitspraak kort geding: Rechter wijst bezwaar tegen ongelijke behandeling snellaadstations af

De Staat mag onderscheid blijven maken tussen de basisvoorziening benzinestation en laadstation

Amsterdam, 24 januari 2018. In haar vonnis in de rechtszaak die Fastned en MisterGreen hadden aangespannen tegen de Staat heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat de Staat mag doorgaan in haar ongelijke behandeling tussen benzinestations en laadstations. De Rechtbank oordeelt: ‘Van gelijke gevallen is [dus] geen sprake’ omdat een benzinestation benzine verkoopt en een laadstation stroom. Fastned en MisterGreen zijn verbijsterd over deze uitspraak die ongelijke behandeling tussen basisvoorzieningen door de Staat goedkeurt en zullen tegen deze uitspraak in hoger beroep gaan.

De zaak ging erover of een benzinestation naast benzine ook stroom mag verkopen op dezelfde verzorgingsplaats waar reeds een laadstation is of komt. Met de uitspraak wordt een situatie toegestaan dat er geen twee laadstations per verzorgingsplaats mogen zijn, tenzij het tweede laadstation van een oliemaatschappij is. Daarbij geldt omgekeerd dat een laadstation geen benzine mag verkopen als aanvullende voorziening. Sterker nog, laadstations mogen geen enkele aanvullende voorziening aanbieden. Een benzinerijder mag dus wel broodjes en een toilet maar een elektrische rijder blijkbaar niet, tenzij ze komt laden bij een oliemaatschappij.

Michiel Langezaal, CEO van Fastned: "Het lijkt wel Animal Farm van George Orwell. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Oliemaatschappijen worden door de minister behandeld alsof ze een status aparte hebben en de rechter oordeelt nu dat dit geoorloofd is omdat oliemaatschappijen nu eenmaal anders zijn. Letterlijk. Ik heb altijd geleerd dat discrimineren niet mag maar blijkbaar mag het dus toch. Naast het feit dat dit ingaat tegen mijn diepste overtuiging is het zeer schadelijk voor de energietransitie en voor de kartrekkers van deze transitie zoals Fastned en MisterGreen."

258193 fastned%20highway%20station%20elsgeest hr  rgb credit roos%20korthals%20altes 1 9d6d07 large 1505229173

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie, zie www.fastned.nl. In de presskit zijn meer foto’s en filmpjes beschikbaar.

Download PDF
Download PDF
Over Fastned

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle volledig elektrische auto's snel kunnen laden. De stations bevinden zich op A-locaties langs snelwegen en in steden, waar elektrische auto’s in 15 minuten tot wel 200 km bereik bijladen. Fastned's missie is vrijheid geven aan de elektrische rijder en de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen. Fastned heeft 114 snellaadstations operationeel in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt op dit moment actief gewerkt aan snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en Fastned bereidt zich voor op het bouwen van de eerste snellaadstations in België, Zwitserland en Frankrijk. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie: fastnedcharging.com