Besluiten buitengewone Vergadering van Certificaathouders

Amsterdam, 25 april 2019. Fastned Administratie Stichting (Stichting FAST) heeft op 24 april 2019 een extra ingelaste Vergadering van Certificaathouders (VvC) gehouden waarbij onder meer de volgende besluiten zijn goedgekeurd:

  • Benoeming van Fiona Buruma en Henk Pals als bestuurders van de Stichting FAST, na het defungeren van Floris de Gelder en Geert Kloppenburg.
  • Wijziging van de statuten van de Stichting FAST conform het eerder openbaar gemaakte concept.
  • Wijziging van de administratievoorwaarden van de Stichting FAST conform het eerder openbaar gemaakte concept.

De Stichting FAST is voornemens de hiervoor genoemde wijziging van de statuten en de administratievoorwaarden te laten plaatsvinden op de dag van de beoogde notering aan Euronext Amsterdam. Het defungeren en benoemen van de bestuurders heeft plaatsgevonden op 24 april 2019 zelf.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie, zie www.fastned.nl. In de presskit zijn meer HR foto’s en filmpjes beschikbaar.

Download PDF
Download PDF
Over Fastned

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle volledig elektrische auto's snel kunnen laden. De stations bevinden zich op A-locaties langs snelwegen en in steden, waar elektrische auto’s in gemiddeld 20 minuten kunnen opladen. Hiermee wil Fastned de elektrische rijder de vrijheid geven om door heel Europa te kunnen rijden. Fastned heeft momenteel 106 snellaadstations operationeel in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt op dit moment actief gewerkt aan snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en Fastned bereidt zich voor op het bouwen van de eerste snellaadstations in België, Zwitserland en Frankrijk. Meer informatie: fastnedcharging.com