Rectificatie halfjaarverslag Fastned: herindeling van items in kasstroomoverzicht

Rectificatie: 

Fastned heeft Appendix 5 interim condensed consolidated statement of cashflows op drie items aangepast om in overeenstemming te zijn met IFRS. Het gaat om de volgende aanpassingen: 

  • Het presenteren van de 2019 kasstroomverandering als gevolg van de in 2018 uitgegeven certificaten van aandelen zal komen te vallen onder financing activities in plaats van onder working capital adjustments binnen de categorie operating activities.
  • Het kasstroomoverzicht is aangepast zodat de aangegane en gekapitaliseerde lease verplichtingen in de eerste helft van 2019 niet worden meegenomen. Dit heeft veranderingen tot gevolg in de categorie financing activities en investing activities (purchase of property, plant and equipment and other intangible assets).
  • Het aanpassen van werkkapitaal veranderingen in de categorie operating activities en investeringen in property plant and equipment and other tangible assets voor capex gerelateerde crediteuren.

Deze veranderingen (allen in duizenden euros) resulteren in het aanpassen van: (i) de net cash flows from operating activities van €1.455 naar €-2.782, (ii) net cash flows used in investing activities van €-7.482 naar €-5.898 en (iii) de net cash flows from financing activities van €11.440 naar €14.093. Geen van de aanpassingen hebben een invloed op de netto toename van geldmiddelen en kasequivalenten, noch het kassaldo op 30 juni 2019.

Het aangepaste halfjaarverslag 2019 is te vinden op: ir.fastnedcharging.com. 

>>>>

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie, zie www.fastned.nl. In de presskit zijn meer foto’s en filmpjes in hoge resolutie beschikbaar.

Download PDF
Download PDF
Over Fastned

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle volledig elektrische auto's snel kunnen laden. De stations bevinden zich op A-locaties langs snelwegen en in steden, waar elektrische auto’s in gemiddeld 20 minuten kunnen opladen. Hiermee wil Fastned de elektrische rijder de vrijheid geven om door heel Europa te kunnen rijden. Fastned heeft momenteel 106 snellaadstations operationeel in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt op dit moment actief gewerkt aan snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en Fastned bereidt zich voor op het bouwen van de eerste snellaadstations in België, Zwitserland en Frankrijk. Meer informatie: fastnedcharging.com