Fastned zoekt vrouwelijke commissaris en last extra Vergadering in voor Certificaathouders

Amsterdam, 20 december 2019.

Fastned zet een stap naar meer diversiteit in haar RvC. In een gezamenlijke bijeenkomst met het bestuur van de Fastned Administratie Stichting (FAST, de enige aandeelhouder van Fastned B.V.), en de Raad van Commissarissen (RvC) van Fastned B.V. op 19 december 2019, is besloten dat de RvC per direct op zoek zal gaan naar een vrouwelijke commissaris. Commissaris Hans Streng zal bij benoeming van de nieuwe commissaris aftreden, zodat de RvC zal blijven bestaan uit drie personen.

 

Daarnaast is besloten tot een ingelaste Vergadering van Certificaathouders op 3 februari 2020. Het agendapunt betreft het machtigen van de Raad van Bestuur van Fastned voor een periode van 18 maanden, tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen tot maximaal 20% van het huidige aantal uitstaande certificaten van aandelen, behoudens goedkeuring van de RvC. Wanneer de Vergadering van Certificaathouders instemt met dit voorstel geeft dit de Raad van Bestuur van Fastned de beperkte bevoegdheid om in de 18 maanden na de Vergadering van Certificaathouders, na goedkeuring van de RvC, haar groeistrategie gedeeltelijk te financieren met de uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen. Deze verzochte machtiging van de Vergadering van Certificaathouders hangt samen met een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is, na goedkeuring van de RvC, tot de uitgifte van de onderliggende aandelen alsmede het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen eveneens voor een periode van 18 maanden en tot maximaal 20% van het huidige aantal uitstaande aandelen.

 

Meer informatie over de voorgenomen Vergadering van Certificaathouders is beschikbaar op ir.fastnedcharging.com.

 

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik).

>>>>

Klik op de foto hieronder om deze te downloaden. De foto is vrij voor gebruik met de fotocredit: @Fastned.

286008 fastned station de%20watering hr 9fca86 large 1532010143

>>>>  

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie, zie www.fastned.nl. In de presskit zijn meer foto’s en filmpjes in hoge resolutie beschikbaar.

Download PDF
Download PDF
Over Fastned

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle volledig elektrische auto's snel kunnen laden. De stations bevinden zich op A-locaties langs snelwegen en in steden, waar elektrische auto’s in 15 minuten tot wel 200 km bereik bijladen. Fastned's missie is vrijheid geven aan de elektrische rijder en de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen. Fastned heeft 114 snellaadstations operationeel in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt op dit moment actief gewerkt aan snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en Fastned bereidt zich voor op het bouwen van de eerste snellaadstations in België, Zwitserland en Frankrijk. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie: fastnedcharging.com